Werkwijze

Begeleiding door Klavertje Vijf is erop gericht dat het kind, het gezin en de school zelf actief aan de slag gaan met de gegeven adviezen en verkregen inzichten. Dit om de zelfredzaamheid van zowel het kind als het hele gezin te vergroten. Klavertje Vijf biedt daarom relatief kortdurende begeleidingstrajecten aan, bestaande uit:

  • Intake in onze praktijk
  • Observaties thuis en op school

Op basis hiervan wordt een afgebakend begeleidingstraject voorgesteld. Dit is altijd maatwerk, maar denk aan:

  • Psycho-educatie voor het kind zelf (leren begrijpen van zichzelf; leeftijd ± vanaf groep 5). Voor kinderen t/m 12 jaar gebruiken we onze eigen methode via het werkboek 'Ik ben mezelf'.
  • Individuele begeleiding voor het kind, gericht op het zich eigen maken van bepaalde vaardigheden.
  • Ouderbegeleiding (gemiddeld maandelijks) waarin we de thuissituatie bespreken, verder uitleggen hoe het kind in elkaar steekt en tips en adviezen om hiermee om te leren gaan.
  • Schoolgesprekken met als doel: praktische tips en adviezen geven en meedenken in het aanbieden van passend onderwijs.
  • Indien nodig schakelen wij aanvullende begeleiding in met een van onze samenwerkingspartners.

Wat Klavertje Vijf NIET levert, zijn trajecten:

  • met wekelijkse opvoedondersteuning in het gezin zelf.
  • waarin we kinderen (voor de omgeving) gewenst gedrag aan gaan leren.
  • met langdurige begeleiding gericht op schoolse vaardigheden, waaronder executieve functies.