Klavertje Vijf

Klavertje Vijf is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Wij richten ons op de begeleiding van kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun omgeving (ouders, gezin, school).

Voor Klavertje Vijf is een diagnose geen eindpunt. Wij kijken breder en verder. In plaats van gedrag te 'labelen' richten wij ons liever op de oorzaak van gedrag en kijken we naar het kind in zijn totaliteit. Begeleiding door Klavertje Vijf heeft dan ook als doel: het aanpakken vanuit de kern, nieuwe inzichten verwerven en op zoek gaan naar iemands kracht en kwaliteiten.

Wij geloven in een 'groei naar eigenheid'. Dat wil zeggen: ieder kind mag zichzelf zijn en zich verder ontwikkelen. Daar waar nodig begeleiden we de omgeving thuis en op school, zodat deze kinderen optimaal in hun kracht komen te staan.

Je kunt bij ons terecht voor psycho-educatie trajecten, coaching, ouderbegeleiding en adviezen voor scholen.

Als gevolg van COVID-19 hebben bestaande trajecten een langere doorlooptijd gekregen dan op voorhand gepland. Houd er daardoor rekening mee dat wij op dit moment een extra lange wachtlijst hebben. Naar verwachting kunnen wij medio december 2021 weer enkele nieuwe trajecten op gaan starten.